طرح ساماندهی و بازپیرایی حاشیه برج و باروی تاریخی شهر یزد

سیدمحمود کشفی‌پور؛ مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد درباره طرح ساماندهی و بازپیرایی حاشیه برج و باروی تاریخی شهر یزد توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.