طرح راه‌اندازی بانک اطلاعاتی دیدگاه‌های توسعه‌ای شهر یزد

فراخوان ارسال پیشنهادیه طرح پژوهشی با موضوع

طرح راه‌اندازی بانک اطلاعاتی دیدگاه‌های توسعه‌ای شهر یزد

 

 

 

 

 

در سال­های اخیر مطالعات متعدد و ارزشمندی در زمینه برنامه­ریزی توسعه شهر و استان در قالب مطالعات دستگاه­های اجرایی، مراگز آموزش عالی، پایان­نامه­های دانشجویی صورت گرفته است که بعضاً برای پاسخگویی به وظایف قانونی دستگاه­ تهیه شده و در مراجع ذی­صلاح به تصویب رسیده­است و برخی برای تقویت پایگاه­های اطلاعاتی و تحویل برای تصمیم­گیری­های بخشی و فرابخشی تهیه شده­است. علاوه بر آن اسناد فرادست توسعه استانی و ملی تهیه و تدوین گردیده­است، که برای تصمیم­گیری مدیران شهری اهمیت زیادی دارد، اما به علت پراکندگی و حجم زیاد برخی از این گزارش­ها و دیدگاهی تخصصی امکان بکارگیری و استفاده کامل از آن­ها با مشکلاتی مواجه است.

بانک دیدگاه­های توسعه شهر یزد در نظر دارد تا با گردآوری این اطلاعات زمینه­های مدیریت دانش انباشته و استفاده از تجربیات گذشته به منظور جلوگیری از دوباره کاری و تکرار اشتباهات، و حفظ اطلاعات موجود را فراهم نموده، تا با یکپارچه­سازی این اطلاعات در قالب بانک اطلاعات، از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات معنادار و تبدیل آن­ها به دانش مفید فرصت استفاده از مزیت رقابتی را برای مدیران و تصمیم­گیران شهر یزد را فراهم آورد تا بتوانند به موفقیت­های کسب و کار­های سازمانی در شورای اسلامی شهر و شهرداری دست یابند.

در حقیقت بانک اطلاعات دیدگاه­های توسعه، طراحی یک نظام بازیابی اطلاعات است که با پیوند حیاتی در یک زنجیره از نیاز اطلاعاتی کاربر شروع و به رفع نیاز ختم می­شود. بانک اطلاعات دیدگاه­های توسعه شهر یزد، نرم افزاری خواهد دارای منوهای مختلف شامل ورود اطلاعات، جستجوی اصلاحات، ویرایش اطلاعات، مأخذیابی، مشاهده موضوعات در قالب فیش­های اطلاعاتی و غیره؛ این نرم افزار براساس دسته بندی­های صورت گرفته اطلاعات در منوی مشاهده، علاوه بر قابلیت ورود و ذخیره­سازی اطلاعات، قابلیت گزارش­گیری براساس عنوان یا موضوعات اصلی، فرعی، منابع و مأخذ اطلاعات و ترکیب آن­ها در قالب فیش­های اطلاعاتی دارد.

بانک اطلاعات دیدگاه­های توسعه شهر یزد با گردآوری مستندات توسعه شهر و فیش­برداری از آن­ها و طبقه بندی اطلاعات در قالب عناوین و موضوعات اصلی، فرعی داشبورد مدیریتی در اختیار می­گذارد تا با استفاده از آن ضمن دستیابی به اطلاعات مفید تجمیع شده، از روند تاریخی تحول آن در دوره زمانی دو دهه گذشته شورای شهر آشنایی پیدا کرده و تجربه گذشتگان را با تحلیل­های روز در هم آمیخته و در تصمیم­سازی و تصمیم­گیری­ها آتی لحاظ نماید.

 

برای دریافت اسناد فراخوان کلیک کنید

برای دریافت اسناد فراخوان 2 کلیک کنید.

(برای تدوین پروپزال به RFP پیوست مراجعه شود.)

خواهشمند است پژوهشگران محترم پروپوزال مورد نظر را به همراه سوابق پژوهشی و اجرایی خود حداکثر تا تاریخ 99/9/30 به مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری ارائه نمایند.

تلفن : 03537280627 و 03533132200                نمابر:  03537280625  و  03537252166

درگاه اینترنتی :  cnut.yazd.ir                          پست الکترونیک: cnut@yazd.ir