طرح راه‌اندازی بانک اطلاعاتی دیدگاه‌های توسعه‌ای شهر یزد

فراخوان ارسال پیشنهادیه طرح پژوهشی با موضوع

طرح راه‌اندازی بانک اطلاعاتی دیدگاه‌های توسعه‌ای شهر یزد

در سال­های اخیر مطالعات متعدد و ارزشمندی در زمینه برنامه­ ریزی توسعه شهر و استان در قالب مطالعات دستگاه­ های اجرایی، مراگز آموزش عالی، پایان­ نامه­ های دانشجویی صورت گرفته است که بعضاً برای پاسخگویی به وظایف قانونی دستگاه­ تهیه شده و در مراجع ذی­صلاح به تصویب رسیده ­است و برخی برای تقویت پایگاه­ های اطلاعاتی و تحویل برای تصمیم­ گیری­ های بخشی و فرابخشی تهیه شده ­است. علاوه بر آن اسناد فرادست توسعه استانی و ملی تهیه و تدوین گردیده­ است، که برای تصمیم­ گیری مدیران شهری اهمیت زیادی دارد، اما به علت پراکندگی و حجم زیاد برخی از این گزارش­ ها و دیدگاهی تخصصی امکان بکارگیری و استفاده کامل از آن­ها با مشکلاتی مواجه است.

بانک دیدگاه ­های توسعه شهر یزد در نظر دارد تا با گردآوری این اطلاعات زمینه­ های مدیریت دانش انباشته و استفاده از تجربیات گذشته به منظور جلوگیری از دوباره کاری و تکرار اشتباهات، و حفظ اطلاعات موجود را فراهم نموده، تا با یکپارچه ­سازی این اطلاعات در قالب بانک اطلاعات، از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات معنادار و تبدیل آن­ها به دانش مفید فرصت استفاده از مزیت رقابتی را برای مدیران و تصمیم­ گیران شهر یزد را فراهم آورد تا بتوانند به موفقیت ­های کسب و کار­های سازمانی در شورای اسلامی شهر و شهرداری دست یابند.

در حقیقت بانک اطلاعات دیدگاه­ های توسعه، طراحی یک نظام بازیابی اطلاعات است که با پیوند حیاتی در یک زنجیره از نیاز اطلاعاتی کاربر شروع و به رفع نیاز ختم می­شود. بانک اطلاعات دیدگاه­ های توسعه شهر یزد، نرم افزاری خواهد بود دارای منوهای مختلف شامل ورود اطلاعات، جستجوی اطلاحات، ویرایش اطلاعات، مأخذیابی، مشاهده موضوعات در قالب فیش­ های اطلاعاتی و غیره؛ این نرم افزار براساس دسته بندی­ های صورت گرفته اطلاعات در منوی مشاهده، علاوه بر قابلیت ورود و ذخیره­ سازی اطلاعات، قابلیت گزارش­گیری براساس عنوان یا موضوعات اصلی، فرعی، منابع و مأخذ اطلاعات و ترکیب آن­ها در قالب فیش ­های اطلاعاتی دارد.

بانک اطلاعات دیدگاه­ های توسعه شهر یزد با گردآوری مستندات توسعه شهر و فیش ­برداری از آن­ها و طبقه بندی اطلاعات در قالب عناوین و موضوعات اصلی، فرعی داشبورد مدیریتی در اختیار می­گذارد تا با استفاده از آن ضمن دستیابی به اطلاعات مفید تجمیع شده، از روند تاریخی تحول آن در دوره زمانی دو دهه گذشته شورای شهر آشنایی پیدا کرده و تجربه گذشتگان را با تحلیل­های روز در هم آمیخته و در تصمیم­ سازی و تصمیم ­گیری­ها آتی لحاظ نماید.

خواهشمند است پژوهشگران محترم پروپوزال مورد نظر را به همراه سوابق پژوهشی و اجرایی خود حداکثر تا تاریخ 1400/01/25 به مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری یزد به آدرس میدان آزادی -  ابتدای خیابان شهید مطهری – کد پستی 8917698639 ارسال نمایند.

تلفن : ۰۳۵37252002 و ۰۳۵37252010 داخلی 4320 - 326               نمابر:  ۰۳۵۳۷۲۵۲۱۶۶

ـ درگاه اینترنتی :  yazd.ir   

ـ  پست الکترونیک: yazd@yazd.ir

پژوهشگران محترم برای دریافت اسناد و کسب اطلاعات تکمیلی به پورتال yazd.ir   بخش آگهی ها – فراخوان  مراجعه فرمایند.

برای دریافت اسناد فراخوان  کلیک کنید.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد