48

ضدعفونی مستمر ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری یزد

هرشب ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری یزد به‌صورت مستمر ضدعفونی می‌شود تا شهروندان نگران استفاده از حمل و نقل عمومی نباشند.