صدور پروانه رایگان برای بازسازی خانه‌های آسیب دیده از سیل

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد: پروانه رایگان تا ۳۰۰ متر زیربنا برای بازسازی خانه‌های آسیب دیده از سیل صادر می‌شود.
نقوی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: امدادرسانی به شهروندان خصوصا منازل آسیب دیده از سیل از لحظات اولیه ویرانی‌ها در بافت تاریخی آغاز شد.

وی افزود: افرادی که منازل آن‌ها در سیل آسیب دید، به بنیاد مسکن استان مراجعه کرده و تشکیل پرونده دادند که این پرونده‌ها برای ما ارسال می‌شود.

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد ادامه داد: با پیشنهاد شهرداری یزد و مصوبه شورای شهر یزد تا ۳۰۰ متر زیربنا پروانه رایگان برای خانه‌های آسیب دیده صادر می‌شود و نظام مهندسی هم نظارت تا ۳۰۰ متر زیربنا را به صورت رایگان انجام می‌دهند.

نقوی تصریح کرد: هدف ما اینست که اصول مهندسی و امنیتی و آیین نامه‌های جاری برای حفظ بنا‌های مسکونی در بافت تاریخی در بازسازی این منازل رعایت شود تا در آینده شاهد تخریب‌ها و آسیب‌ها نباشیم.

وی حداکثر زمان برای صدور پروانه را یک هفته عنوان کرد و گفت: پس از اینکه بنیاد مسکن اقدام به ارسال اسامی می‌کند در حداقل زمان پروانه ساخت صادر می‌شود و برخی پرونده‌ها که کامل بوده در مدت ۲۴ ساعت پروانه صادر شده است.