شهر یزد از طرف ستاد مناسب‌سازی کشور به عنوان پایلوت شهر دسترس‌پذیر شناخته شده است

جمال‌الدین عزیزی؛ شهردار شهر میراث جهانی یزد درباره پروژه هفت‌خوان و مناسب‌سازی معابر شهر و همچنین زمان بهره‌برداری از این پروژه با حضور دکتر جمالی‌نژاد توضیحاتی ارائه می‌دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.