شهر دوستدار کودک، شهری است که متعهد به بهبود زندگی کودکان با استفاده از پیمان‌نامه حقوق کودک می‌باشد

فرشته کافی؛ دبیر اداره شهر دوستدار کودک و کارشناس حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد درباره شاخصه‌های شهر دوستدار کودک و فعالیت‌های شهرداری در این زمینه توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.