شهروندان برای استفاده از تمامی خدمات غیرحضوری و رایگان شهرداری یزد باید به سایت esup.yazd.ir مراجعه نمایند

علی نوری؛ مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری شهرداری یزد درباره خدمات غیرحضوری شهرداری و نحوه استفاده از این خدمات توضیحاتی ارائه می‌دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.