شهردار یزد: پارکینگ وسایل نقلیه سنگین غدیر با مشارکت شهرداری یزد و بخش خصوصی در یزد افتتاح شد.

شهردار یزددر برنامه زنده رادیویی نسیم صبح تشریح کرد: پارکینگ وسایل نقلیه سنگین غدیر با مشارکت شهرداری یزد و بخش خصوصی در یزد افتتاح شد.

پنجشنبه 4 آبان 1402