شهرداری یزد در پایانه های مرزی چذابه و شلمچه در حال خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی است.

شهردار یزد در برنامه زنده رادیویی نسیم صبح گفت: شهرداری یزد در پایانه های مرزی چذابه و شلمچه در حال خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی است.

11 شهریور ماه 1402