شهردار یزد: اقدامات شهرداری یزد برای مقابله با سیل احتمالی و رفع آبگرفتگی ها

شهردار یزد در برنامه رادیویی نسیم صبح درخصوص اقدامات شهرداری یزد برای مقابله با سیل احتمالی و رفع آبگرفتگی ها صحبت کرد.

 

18 آبان 1402