سید ابوالفضل کشفی - مدیر منطقه دو شهرداری یزد در برنامه صدای شهر ‌شنبه پانزدهم دی‌ماه 1397

سید ابوالفضل کشفی؛ مدیر منطقه دو شهرداری یزد درباره فعالیت‌های عمرانی منطقه دو و برخی از مشکلات مطرح شده توسط شهروندان این منطقه توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.