ساماندهی تیرهای برق معارض در راستای پروژه احداث تقاطع غیر همسطح بلوار دانشجو

با همکاری شهرداری یزد و شرکت توزیع نیروی برق در راستای تعریض خیابان های دوطرف تقاطع غیر همسطح بلوار دانشجو تیرهای برق معارض با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال جابه جا شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد - محمد علی سلمانی ندوشن با بیان اینکه بهره برداری از تقاطع غیر همسطح بلوار دانشجو گامی بلند در جهت تکمیل رینگ میانی شهر می باشد، اظهار کرد: با توجه به اجرای این پروژه و همچنین کاهش بار ترافیکی این مسیر، شهرداری یزد اقدام به ساماندهی شبکه های برق معارض اعم از فشار متوسط و فشار ضعیف در راستای عریض شدن خیابان های دو طرف پروژه تقاطع غیر همسطح کرد.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد گفت: شبکه های برق مزاحم در حدود 1300 متر از مسیر رفت و برگشت تقاطع با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال جابه جا گردید.