73

ساختمان‌های ناایمن یزد تخریب می‌شود

شهردار یزد: ساختمان‌هایی ناایمن آسیب دیده از سیل، بهسازی یا تخریب خواهند شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - ابوالقاسم محی الدینی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد، گفت: قرار است چند تیم کارشناسی از دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شود تا ساختمان‌ها را در مناطق مختلف بررسی کنند و ساختمان‌های ناایمن که در سیل آسیب دیده و باید بهسازی یا تخریب شوند، مشخص شود.
وی افزود: پس از گزارش این تیم‌ها عملیات تخریب با تایید شهرداری و فرمانداری و حکم دادستان صورت گیرد.
شهردار یزد درباره احتمال تخریب مساجد یا حسینیه های ناایمن، گفت: هر نوع ساختمانی که از این طرح آسیب دیده باشند خصوصا در بافت تاریخی و فرسوده که عمدتا در مناطق یک و دو و پنج شهرداری یزد هستند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت ناایمن بودن، بهسازی یا تخریب خواهند شد.