رفع مشکل دستگاه‌های شارژ کارت شهروندی

داوود زارع؛ معاون فنی و مهندسی سازمان حمل‌و‌نقل بار و مسافر شهرداری از حل مشکلات شهروندان درخصوص دستگاه‌های شارژ کارت شهروندی خبر داد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.