رصد هوشمند متکدیان در تقاطع های سطح شهر یزد

سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد از رصد هوشمند متکدیان در تقاطع های سطح شهر خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - ابوالقاسم ابوالحسنی با اشاره به موضوع تکدی گری، گل فروشی و خدماتی که تحت عنوان دودکردن اسپند و تمیزکردن شیشه خودرو در تقاطع های سطح شهر یزد مشاهده می شود، از رصد متکدیان از طریق سیستم کنترل هوشمند شهرداری خبر داد.

وی هدف از این اقدام را تسهیل و سرعت در برخورد با افرادی که مبادرت به اینگونه موارد می نمایند عنوان کرد و افزود: این در حالی است که قبلاً این افراد مجال کافی داشتند تا ساعت ها و یا حتی به صورت روزانه فعالیت داشته باشند لذا همین امر موجب ترغیب و مداومت آنها به تخلف می گردید.

سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد همچنین مزایای رصد هوشمند را کاهش هزینه ها در گشت ها و بازدیدهای مستمر از تقاطع های سطح شهر دانست و تصریح کرد: با این برنامه به محض رؤیت آنها از طریق سامانه، با نزدیکترین گشت به محل هماهنگ خواهد شد و برخورد لازم اعمال می گردد.​​​​​​​