راه اندازی توربین بادی - خورشیدی در بوستان باد و سایه

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد خبر داد: در راستای استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر، توربین بادی - خورشیدی بوستان باد و سایه به منظور تامین برق مورد نیاز روشنایی پارک راه اندازی گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد – محمد حسن منصوری زاده با اشاره به استفاده از انرژی های نوین و تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی و خورشیدی، گفت: شهر یزد دارای پتانسیل بسیار غنی در زمینه انرژی های تجدید پذیر بادی و خورشیدی می باشد و از میان انواع توربین های بادی، توربین باد محور عمودی با توجه به مزایایی از قبیل سادگی ساختار، عملکرد در سرعت های مختلف باد، قابلیت شروع با کمترین میزان سرعت باد و اقتصادی بودن مورد توجه می باشد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد تصریح کرد: توربین بادی- خورشیدی مذکور در بوستان باد و سایه که بر اساس داده های میدانی شامل مشخصات آماری باد و میزان شدت نور خورشید در طول سال نصب گردید با تولید پنج کیلو وات انرژی توسط دو سامانه بادی و خورشیدی، برق مورد نیاز روشنایی بوستان مذکور شامل 72 پایه چراغ از نوع LED را تامین  می کند.