در شهر یزد حدوداً پنج هزار شغل مزاحم شهری وجود دارد که شهرداری موظف به ایجاد مکان مناسب برای این مشاغل است

محمدرضا دشتی؛ رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد درباره مشاغل مزاحم شهری و نحوه شکایت شهروندان از مزاحمت این مشاغل برای ساکنین محل، توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.