در شهر چه خبر (11)

--> شهردار یزد: نصب   200 هزار چراغ در معابر و کوچه های شهر یزد.

--> معاون خدمات شهری شهرداری یزد: سامانه باز پس، سامانه هوشمند جمع آوری پسماند خشک.

--> مدیر منطقه سه شهرداری یزد: 13طرح فضای سبز در منطقه سه شهرداری درحال اجراست.