در تلاشیم مردم ارتباط نزدیکتری با مجموعه شهرداری داشته باشند

حامد سلطانی؛ مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری یزد درباره نخستین پویش مردمی من یک شهردارم و کانال های ارتباطی مردم با این پویش توضیحاتی ارائه می دهد.