خدمات کمیسیون ماده 100 و تغییر کاربری به دفاتر کارگذاری واگذار می شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد با اشاره به گسترش خدمات غیرحضوری شهرداری این کلان‌شهر با رونمایی از سامانه شهروندسپاری، گفت: ضوابط شهرسازی یزد برای تسهیل و تسریع امور مردم بازنگری می‌شود.

 

محمدمهدی شرافت روز شنبه یکم مردادماه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از اقدامات ارزشمند شهرداری یزد، رونمایی از سامانه شهروندسپاری بوده است، اظهار کرد: این سامانه تاکنون با استقبال بسیار خوبی از سوی شهروندان روبه‌رو شده است.

 

وی با تاکید بر اینکه رویکرد شهرداری یزد تسهیل هرچه بیشتر در امور شهروندان است، خاطرنشان کرد: سامانه شهروندسپاری سرعت و کیفیت ارائه خدمات به مردم را بسیار بیشتر کرده است.

 

معاون شهرسازی و معماری شهردار یزد با اشاره به فعالیت دفاتر کارگزاری شهرداری، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات صورت گرفته در راستای تسهیل امور مردم، ارائه خدمات توسط دفاتر کارگزاری است، اقدامی که سرعت ارائه خدمات را افزایش داده است.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از خدمات توسط این دفاتر بسیار سریع و حتی در حد یک روز انجام می‌شود و اگر این زمان به ۱۰ یا ۱۲ روز برسد شهروندان به شهرداری از دفاتر کارگزاری شکایت می‌کنند در حالی که سه سال قبل همین خدمات حداقل ۴۵ روز طول می‌کشید.

 

وی ارائه خدمات به صورت غیرحضوری را یکی دیگر از برنامه‌های شهرداری یزد دانست و تصریح کرد: با اقداماتی که صورت گرفته به صورت میانگین در طول یک سال گذشته ۳۴ درصد از کل خدمات و در یک ماه گذشته ۵۰ درصد از کل خدمات به صورت غیرحضوری به شهروندان ارائه شده است.

 

شرافت با تاکید بر اینکه ضوابط شهرسازی یزد برای تسهیل و تسریع در امور مردم بازنگری می‌شود، گفت: تلاش ما در شهرداری یزد این است که بتوانیم تمام خدمات به غیر از مواردی که الزاماً باید افراد به صورت شخصی به شهرداری مراجعه کنند را به صورت غیرحضوری ارائه کنیم تا مشکلی برای مردم به وجود نیاید.

 

وی با تاکید بر اینکه دفاتر کارگزاری شهرداری برای این هدف تقویت می‌شود، گفت: در آینده دفاتر کارگزاری شهرداری یزد به عنوان دفاتر الکترونیکی خدمات شهرداری فعالیت می‌کنند و خدماتی از جمله امور مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و خدمات حوزه تغییر کاربری‌ها به این دفاتر واگذار می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد با اشاره به گسترش خدمات غیرحضوری شهرداری این کلان‌شهر با رونمایی از سامانه شهروندسپاری، گفت: ضوابط شهرسازی یزد برای تسهیل و تسریع امور مردم بازنگری می‌شود.

 

محمدمهدی شرافت روز شنبه یکم مردادماه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از اقدامات ارزشمند شهرداری یزد، رونمایی از سامانه شهروندسپاری بوده است، اظهار کرد: این سامانه تاکنون با استقبال بسیار خوبی از سوی شهروندان روبه‌رو شده است.

 

وی با تاکید بر اینکه رویکرد شهرداری یزد تسهیل هرچه بیشتر در امور شهروندان است، خاطرنشان کرد: سامانه شهروندسپاری سرعت و کیفیت ارائه خدمات به مردم را بسیار بیشتر کرده است.

 

معاون شهرسازی و معماری شهردار یزد با اشاره به فعالیت دفاتر کارگزاری شهرداری، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات صورت گرفته در راستای تسهیل امور مردم، ارائه خدمات توسط دفاتر کارگزاری است، اقدامی که سرعت ارائه خدمات را افزایش داده است.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از خدمات توسط این دفاتر بسیار سریع و حتی در حد یک روز انجام می‌شود و اگر این زمان به ۱۰ یا ۱۲ روز برسد شهروندان به شهرداری از دفاتر کارگزاری شکایت می‌کنند در حالی که سه سال قبل همین خدمات حداقل ۴۵ روز طول می‌کشید.

 

وی ارائه خدمات به صورت غیرحضوری را یکی دیگر از برنامه‌های شهرداری یزد دانست و تصریح کرد: با اقداماتی که صورت گرفته به صورت میانگین در طول یک سال گذشته ۳۴ درصد از کل خدمات و در یک ماه گذشته ۵۰ درصد از کل خدمات به صورت غیرحضوری به شهروندان ارائه شده است.

 

شرافت با تاکید بر اینکه ضوابط شهرسازی یزد برای تسهیل و تسریع در امور مردم بازنگری می‌شود، گفت: تلاش ما در شهرداری یزد این است که بتوانیم تمام خدمات به غیر از مواردی که الزاماً باید افراد به صورت شخصی به شهرداری مراجعه کنند را به صورت غیرحضوری ارائه کنیم تا مشکلی برای مردم به وجود نیاید.

 

وی با تاکید بر اینکه دفاتر کارگزاری شهرداری برای این هدف تقویت می‌شود، گفت: در آینده دفاتر کارگزاری شهرداری یزد به عنوان دفاتر الکترونیکی خدمات شهرداری فعالیت می‌کنند و خدماتی از جمله امور مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و خدمات حوزه تغییر کاربری‌ها به این دفاتر واگذار می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد با اشاره به گسترش خدمات غیرحضوری شهرداری این کلان‌شهر با رونمایی از سامانه شهروندسپاری، گفت: ضوابط شهرسازی یزد برای تسهیل و تسریع امور مردم بازنگری می‌شود.

 

محمدمهدی شرافت روز شنبه یکم مردادماه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از اقدامات ارزشمند شهرداری یزد، رونمایی از سامانه شهروندسپاری بوده است، اظهار کرد: این سامانه تاکنون با استقبال بسیار خوبی از سوی شهروندان روبه‌رو شده است.

 

وی با تاکید بر اینکه رویکرد شهرداری یزد تسهیل هرچه بیشتر در امور شهروندان است، خاطرنشان کرد: سامانه شهروندسپاری سرعت و کیفیت ارائه خدمات به مردم را بسیار بیشتر کرده است.

 

معاون شهرسازی و معماری شهردار یزد با اشاره به فعالیت دفاتر کارگزاری شهرداری، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات صورت گرفته در راستای تسهیل امور مردم، ارائه خدمات توسط دفاتر کارگزاری است، اقدامی که سرعت ارائه خدمات را افزایش داده است.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از خدمات توسط این دفاتر بسیار سریع و حتی در حد یک روز انجام می‌شود و اگر این زمان به ۱۰ یا ۱۲ روز برسد شهروندان به شهرداری از دفاتر کارگزاری شکایت می‌کنند در حالی که سه سال قبل همین خدمات حداقل ۴۵ روز طول می‌کشید.

 

وی ارائه خدمات به صورت غیرحضوری را یکی دیگر از برنامه‌های شهرداری یزد دانست و تصریح کرد: با اقداماتی که صورت گرفته به صورت میانگین در طول یک سال گذشته ۳۴ درصد از کل خدمات و در یک ماه گذشته ۵۰ درصد از کل خدمات به صورت غیرحضوری به شهروندان ارائه شده است.

 

شرافت با تاکید بر اینکه ضوابط شهرسازی یزد برای تسهیل و تسریع در امور مردم بازنگری می‌شود، گفت: تلاش ما در شهرداری یزد این است که بتوانیم تمام خدمات به غیر از مواردی که الزاماً باید افراد به صورت شخصی به شهرداری مراجعه کنند را به صورت غیرحضوری ارائه کنیم تا مشکلی برای مردم به وجود نیاید.

 

وی با تاکید بر اینکه دفاتر کارگزاری شهرداری برای این هدف تقویت می‌شود، گفت: در آینده دفاتر کارگزاری شهرداری یزد به عنوان دفاتر الکترونیکی خدمات شهرداری فعالیت می‌کنند و خدماتی از جمله امور مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و خدمات حوزه تغییر کاربری‌ها به این دفاتر واگذار می‌شود.