حضور مدیر و معاونین منطقه سه شهرداری یزد در مراسم تجدید بیعت با شهدا در دهه فجر

.