حضور فعال کمیته اطلاع رسانی شهرداری یزد در حادثه سیل

رئيس شوراي اسلامی شهر يزد در هفتاد و نهمين جلسه علنی شوراي اسلامی شهر يزد با گراميداشت هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار، گفت: با وقوع حادثه سيل در شهر يزد نهادهای مختلفی براي خدمت و امداد رسانی پای کار آمدند. از جمله کميته اطلاع رسانی شهرداری که در کنار ديگر ارگان ها، سازمان ها و کارکنان شهرداری، شبانه روز در حال فعاليت بودند.

عزیزالله سيفی افزود: اطلاع رسانی به مردم درخصوص معابر و خيابان های مسدود شده، مکان های پرخطر، آبگرفتگی ها، فرونشست ها و همچنين انتقال خبر به صورت برخط و توليد کليپ از روند خدمت رسانی و اقدامات شهرداري به مردم، از جمله فعاليت های کميته اطلاع رسانی شهرداری در حادثه سيل اخير بود که تشکيل اين کميته و عملکرد آن در زمان بحران قابل تقدير است.

رئيس شورای اسلامی شهر يزد ادامه داد: در حال حاضر هم سامانه 137 شهرداری يزد همچنان در حال فعاليت  بوده و آماده دريافت مشکلات مردمی براي رفع خطر و مشکلات پيش رو می باشد.