ثبت‌نام در مرکز علمی‌کاربردی شهرداری براساس سوابق تحصیلی بوده و زمان ثبت‌نام تا اول دی‌ماه تمدید شده است

محمدرضا نیکونژاد؛ سرپرست مرکز علمی کاربردی شهرداری یزد درباره زمان و نحوه ثبت نام در این مرکز و همچنین راه های ارتباطی و مزایای این مرکز توضیحاتی ارائه می دهد.