تکاپوی ستاد مهر شهرداری یزد برای آغاز مهری زیبا و با نشاط برای دانش آموزان

شهردار یزد در برنامه رادیویی نسیم صبح تشریح کرد: تکاپوی ستاد مهر شهرداری یزد برای آغاز مهری زیبا و با نشاط برای دانش آموزان

چهارشنبه 22 شهریور 1402