توضیحات شهردار یزد درباره تعویض آسفالت بلوار آیت الله خامنه ای (مدظله) و اصلاح هندسی تقاطع جانباز

توضیحات شهردار یزد درباره تعویض آسفالت بلوار آیت الله خامنه ای(مدظله) و اصلاح هندسی تقاطع جانباز در برنامه زنده رادیویی نسیم صبح

 26 مردادماه 1402