20

توضیحات جمال‌الدین عزیزی، شهردار یزد در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی

بهترین را برای شکست کرونا، در خانه ماندن است و بیرون آمدن از خانه، حاصلی جز سردرگمی و اتلاف وقت ندارد.