23

تمهیدات شهرداری یزد در پایانه مسافربری غدیر برای مقابله با ویروس کرونا

شهرداری یزد درکنار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی(ره) یزد در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا در شهر میراث جهانی یزد