تمهیدات شهرداری یزد در آستانه بازگشایی مدارس

شهردار یزد در برنامه زنده رادیویی نسیم صبح تشریح کرد: تمهیدات شهرداری یزد در آستانه بازگشایی مدارس

18 شهریور ماه 1402