به مناسبت هفته نیروی انتظامی انجام شد؛

تقدیر اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار یزد از فرماندهی انتظامی استان

ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد و اعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت هفته نیروی انتظامی از فرماندهی انتظامی استان تقدیر کردند.