تعاملات و اقدامات مشترک شهرداری یزد و دستگاه قضایی استان

شهردار یزد در برنامه زنده رادیویی نسیم صبح تشریح کرد: تعاملات و اقدامات مشترک شهرداری یزد و دستگاه قضایی استان

16 شهریور ماه 1402