مدیر منطقه یک شهرداری یزد عنوان کرد:

تداوم پروژه عمرانی آسفالت معابر محله کسنویه

مدیر منطقه یک شهرداری یزد گفت: آسفالت معابر محله کسنویه با اعتبار بیش از ۴۴ میلیارد ریال در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد - سید علیرضا رسولی بر ضرورت توجه به محلات کمتر توسعه یافته یزد تاکید کرد و گفت: به منظور بهبود محیط شهری، تسهیل عبور و مرور اهالی، بهسازی معابر محله کسنویه در حال انجام است.

وی افزود: پروژه آسفالت معابر محله کسنویه با اعتبار ۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال تا پایان امسال به اتمام می رسد.​​​​​​​