تجلیل شهردار یزد و اعضای شورای اسلامی شهر از سرداران دفاع مقدس و خانواده معزز شهدا

.