تجلیل شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد از مصطفی صابری نائب قهرمان مسابقات پرورش اندام جهان