بوستان کمیل در آستانه افتتاح

سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه چهار شهرداری یزد گفت: بوستان کمیل در مساحت بیش از 9 هزار مترمربع با پیشرفت فیزیکی 90 درصدی فعالیت های عمرانی، در آذرماه به بهره برداری می رسد.