ویدئو ـ به وقت همدلی؛ همکاری نیروهای امدادی تهران، اصفهان و مشهدی جهت تسریع در بازگشایی معابر