به دلیل اهمیت خاص بافت تاریخی، جمع‌آوری زباله در این منطقه همه‌روزه انجام می‌شود

سیدمحمود کشفی‌پور؛ مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد درباره اقدمات انجام شده توسط این منطقه در بافت تاریخی توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.