80

بسته شدن سه راه تعاون با مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان

مدیر مهندسی و ایمنی شهری شهرداری یزد از مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان برای مسدود کردن این مسیر خبر داد و افزود: این کار با هدف سرعت بخشی به تردد خودرو‌ها در شهر صورت گرفته است.

دهقان افزود: این مسیر در رینگ شهری قرار گرفته است و رینگ شهری از بلوار جمهوری شروع به بلوار پاکنژاد می‌رسد و بعد بلوار باهنر و سپس دوباره به بلوار استقلال و بلوار جمهوری می‌رسد پس باید پیوستگی داشته باشد و جریان ترافیک قطع نشود وسه راه تعاون پیوستگی را قطع میکرد که از مسیر حذف شود.
منبع: خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد