برگزاری نشست مشترک شورای اداری، شورای اطلاع رسانی و شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان یزد با حضور رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و استاندار یزد

نشست مشترک شورای اداری، شورای اطلاع رسانی و شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان یزد با حضور سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و مهران فاطمی استاندار یزد، محمد حسین پارسائیان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، احسان عابدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حامد سلطانی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.