بررسی بودجه پیشنهادی 1402 سازمانهای حوزه معاونت خدمات شهری انجام شد

حمید رضا رحیمدل معاون خدمات شهری با اشاره به این که بررسی پیشنهاد بودجه سال 1402  سازمانها ومعلونت های شهرداری یزد از نیمه آبان ماه آغاز گردیده گفت : بودجه بندی سال آتی با نگرش ارتقا خدمات رسانی در حوزه های مختلف مدیریت شهری از جمله کاهش معضلات محیط زیست شهری و حفظ منابع طبیعی با ایجاد شهرک تخصصی تفکیک پسماند، استفاده از پساب ها، نگهداری فضای سبز با مشارکت شهروندان، قطع استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز شهری و جلوگیری از هدررفت آب در رفوژها و پارکها با استفاده از روش های نوین آبیاری، ایجاد راهکارهای قانونی و مشوقانه برای جلوگیری از تخریب باغ های سطح شهری به منظور ساخت و ساز و حفاظت آنها، ارائه راهکارهای مناسب به منظور ارزش افزوده پسماندها و لزوم ایجاد راهکارهای مناسب برای رفع مشکل زباله گردی در سطح شهر و غیره  صورت گرفته است .
معاون خدمات شهری در ادامه با تاکید بر لزوم تحقق کامل بودجه گفت : ارائه بودجه پیشنهادی سال 1402 بر مبنای عملکرد بودجه سال جاری می باشد و در این راستا به گونه ای عمل شده است که در زمان بررسی و تصویب بودجه کمترین تغییرات را شاهد باشیم .