بررسی برنامه ها و چشم اندازهای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با حضور نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلش شورای اسلامی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر

محمد صالح جوکار نماينده مردم يزد و اشکذر و رييس کميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، ابولقاسم محي الديني شهردار يزد، رئیس و اعضا شوراي اسلامي شهر يزد از سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري يزد بازديد کردند.
در اين نشست درباره برنامه ها و چشم اندازهاي آينده سازمان در حوزه سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار براي شهر يزد بحث و تبادل نظر شد.