برای پیشگیری از به وجود آمدن مشکل ترافیکی برای شهروندان، از ابتدای شروع به کار پروژه عمرانی میدان شهدای محراب، اکثر عملیات عمرانی به صورت شبانه انجام شده است

امین خبیری؛ رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد درباره روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی میدان شهدای محراب، پل یاسمن، خانه چهارسوقی‌ها، میدان محمدآباد و سیل‌بند قطعه چهار یزد توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.