با رای کمیته انضباطی شهرداری یزد: مجوز دفترکارگزاری متخلف لغو امتیاز شد.

محمد مهدی شرافت معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد از لغو مجوز یک دفتر کارگزاری متخلف با رای کمیته انضباطی شهرداری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد – محمد مهدی شرافت اظهار داشت: کمیته انضباطی در خصوص رسیدگی به پرونده تخلفات یک دفتر کارگزاری در شهر یزد تشکیل شد و پس از بررسی لایحه ارائه شده از طرف کارگزار، با اتفاق نظر اکثریت اعضاء کمیته فوق، دفتر کارگزاری متخلف را در باب تخلفات و مجازات ها به جهت جمیع جهات، لغو امتیاز و لغو مجوز نمود

شرافت معاون شهردار یزد با توجه به اوضاع و احوال تخلف صورت گرفته مضبوط در پرونده گفت: نظر به گزارش شهرداری، سایر اوراق و محتویات پرونده و جمیع قراین موجود این رای صادر شده است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد ضمن بیان اینکه این تصمیم، به مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ در شورای عالی گزینش و نظارت بر برون سپاری قابل اعتراض است گفت: پس از قطعی شدن این رای در شورای مذکور، این دفتر موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی دفتر جایگزین جهت انجام پرونده های بلاتکلیف و مانده اقدام نماید.