با توجه به هماهنگی‌های انجام شده، خروجی‌های سامانه خدمات غیرحضوری شهرداری یزد برای بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی قابل پذیرش است

علی نوری؛ مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری شهرداری یزد درباره ارائه خدمات غیرحضوری شهرداری به شهروندان توضیحاتی ارائه می‌دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.