با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر و طرح تفصیلی، نصب هرگونه تابلو بر روی پشت‌بام ممنوع می‌باشد

محمّد صفدرپور؛ رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد درباره اقدامات این سازمان برای جلوگیری از دیوارنویسی غیرقانونی در سطح شهر و ساماندهی تابلوها توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.