225

بازپیرایی بوستان شاه ابوالقاسم با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال در حال اجراست

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد گفت: پروژه بازپیرایی بوستان شاه ابوالقاسم با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال از سوی معاونت عمرانی منطقه در حال اجراست.

یه گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد - علیرضا نقوی با اشاره به مشخصات این پروژه افزود: بازپیرایی بوستان شاه ابوالقاسم بر اساس ضوابط بافت تاریخی و با مصالح همگن در متراژ ۱۲۰۰ مترمربع شامل زمین فوتسال، رختکن و کافی شاپ در حال انجام است و تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت کار داشته است.

وی با اشاره به اینکه بازپیرایی و بهسازی این بوستان با رویکرد برگزاری رویدادهای فرهنگی اجتماعی و استفاده بیشتر ساکنین از فضاهای تفریحی در دستور کار شهرداری این منطقه قرار گرفته است، تصریح کرد: برگزاری رویداد‌ها می‌تواند زمینه شور و نشاط و تعامل جمعی را در محلات تقویت کند.