بازدید شهردار یزد از پروژه های عمرانی اکوپارک کویری، ادامه بلوار نصر، باند دوم بلوار ملکوت و تجهیز سالن مراسم های خلدبرین

ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد به همراه حمید رضا رحیمدل معاون خدمات شهری و حامد سلطانی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری از تعدادی از پروژه های عمرانی شامل روند عملیات عمرانی اکوپارک کویری، روند عملیات عمرانی ادامه بلوار نصر، احداث  باند دوم بلوار ملکوت (حدفاصل میدان شهدا تا ورودی خلدبرین) و تجهیز سالن مراسم های خلدبرین بازدید کردند.​​​​​​​