بازدید شهردار از پروژه عمرانی میدان شهدای محراب

عزیزی شهردار یزد، به همراه دهقان معاون امور زیربنایی و خبیری رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد، از روند عملیات اجرایی اصلاح هندسی میدان شهدای محراب بازدید کردند.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.