ویدئو ـ بازدید شبانه شهردار و دستیار ویژه استاندار از محلات سیل زده و روند بازگشایی زیرگذرها و معابر شهری