بازدید سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از پروژه های عمرانی منطقه بافت تاریخی